O NAS


Grupa Zakupowa Ostrzalni Narzędzi, która 
działa wykorzystując  EFEKT SKALI
opartą na zasadzie  Łącz by zwyciężać, dziel by pokonać.

Na podstawie zamówień z całej Polski negocjujemy z dostawcami ceny dla całej grupy otrzymując tym samym niskie ceny porównywalne z dużymi kontrahentami.  Pojedyńcza ostrzalnia nie ma szans na uzyskanie warunków handlowych jak dla dużych odbiorców. Zatem nie ma też możliwości konkurencyjnych. 

PolskieOstrzalnie to zauważalna Marka Ogólnopolska, która reprezentuje Ostrzalnie zarówno u dostawców jak i u dużych odbiorców. PolskieOstrzalnie to głównie standaryzacja usług ostrzenia narzędzi, polegającej na wspólnej jakości, cenie, terminów i warunków dostawy, wspólny marketing i promocja na rynku usług, w prasie, w mediach, na targach itp..... Czy to ma sens ? Tak czy Tak ?